SỔ SỨ MỆNH ĐẠT CẤP 60 NHẬN NGAY SKIN LINDIS NỮ VƯƠNG PHÁO HOA

Nhận ngay Skin khi sổ sứ mệnh đạt cấp 60:

Khi mở cấp cao nhất của sổ sứ mệnh, bạn sẽ lập tức nhận được trang phục Lindis nữ vương pháo hoa.


Có 2 cách để mở sổ sử mệnh:

  • Làm nhiệm vụ
  • Mua cấp độ bằng quân huy 

Hiệu ứng skin vô cùng đẹp mắt, còn chờ đợi gì nữa chúng mình cùng đi làm nhiệm vụ ngay thôi nào !

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »