SỔ SỨ MỆNH ĐẠT CẤP 60 NHẬN NGAY SKIN LINDIS NỮ VƯƠNG PHÁO HOA

Nhận ngay Skin khi sổ sứ mệnh đạt cấp 60

Khi mở cấp cao nhất của sổ sứ mệnh, bạn sẽ lập tức nhận được trang phục Lindis nữ vương pháo hoa.


Có 2 cách để mở sổ sử mệnh

  • Làm nhiệm vụ
  • Mua cấp độ bằng quân huy

Hiệu ứng skin vô cùng đẹp mắt, còn chờ đợi gì nữa chúng mình cùng đi làm nhiệm vụ ngay thôi nào !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *