Category Archives: Tin Tức

SỔ SỨ MỆNH ĐẠT CẤP 60 NHẬN NGAY SKIN LINDIS NỮ VƯƠNG PHÁO HOA

Nhận ngay Skin khi sổ sứ mệnh đạt cấp 60 Khi mở cấp cao nhất của sổ sứ mệnh, bạn sẽ lập tức nhận được trang phục Lindis nữ vương pháo hoa. Có 2 cách để mở sổ sử mệnh Làm nhiệm vụ Mua cấp độ bằng quân huy Hiệu ứng skin vô cùng đẹp […]