– 50k = 250¥ – 100k = 500¥ – 200k = 970¥ – 300k = 1455¥ – 500k = 2425 ¥ – 1000k = 4850 ¥ – 2000k = 9700¥ – 5000k = 24250¥ – 10.000k = 48500¥

bảng giá thẻ game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *